Nhằm cám ơn các shop kinh doanh mũ bảo hiểm đã nhiệt tình tham gia chương trình “TẶNG KỆ TRƯNG BÀY KÈM 6 MŨ BẢO HIỂM SUNDA”, SUNDA VIETNAM tiếp tục tổ chức hoạt động giảm giá đặc biệt 3 mã sản phẩm trên tất cả các đơn hàng được thiết lập sau ngày 10/7/2018

  1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
  • Các shop kinh doanh mũ bảo hiểm đã tham gia chương trình “TẶNG KỆ TRƯNG BÀY KÈM 6 MŨ BẢO HIỂM SUNDA”
  1. THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH:
  • Mỗi shop kinh doanh mũ bảo hiểm vẫn bảo quản tốt kệ trưng bày và thực hiện trưng bày sản phẩm của SUNDA được chọn 3 mã sản phẩm (tối đa 3 mã, sau khi chọn không được thay đổi).
  • Các đơn hàng thiết lập sau 10/7/2018 sẽ được giảm giá đặc biệt đối với 3 mã hàng đã chọn.
  1. ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH:
  • Các shop phải bảo quản tốt kệ trưng bày do SUNDA tặng và vẫn đang sử dụng kệ trưng bày để trưng bày sản phẩm của SUNDA (được đánh giá bởi nhân viên kinh doanh của SUNDA)
  • Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên kinh doanh của SUNDA đã tặng kệ trưng bày cho shop để tham gia chương trình.
  • Chương trình bắt đầu từ ngày 10/7/2018 và có thể kết thúc mà không báo trước.
  • NẾU CÓ BẤT KÌ TRANH CHẤP NÀO, QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG THUỘC VỀ SUNDA HELMET VIETNAM.
Menu
backtotop hover