SUNDA HELMET VIETNAM nhận sản xuất mũ thiết kế riêng cho doanh nghiệp, trên sản phẩm có thể in kèm logo công ty. Doanh nghiệp muốn sử dụng dịch vụ này vui lòng cung cấp một số thông tin như sau:

  • Thông tin doanh nghiệp: tên người đại diện, địa chỉ, số điện thoại.
  • Mã hàng muốn sử dụng để thiết kế mũ.
  • Logo/ thông tin muốn gắn trên mũ.
  • Số lượng mũ muốn sản xuất (tối thiểu 300 mũ).
  • Thời gian hoàn thành dự kiến.

SUNDA HELMET VIETNAM – sự lựa chọn tin cậy của các doanh nghiệp!

Menu
backtotop hover